Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Nanyang Huizhong
born
675
died
775
died place
Chang'an
religion
Chan
POSTH name
Chan Master Dazheng
teacher
Dajian Huineng
students
Suzong, Daizong
Contents
Introduction
Introduction
Huizhong was born in Zhuji, but left home at a young age to become a monk under a Vinaya teacher. Huzhong lived through the so-called "Zen Golden Age", during which many important developments took place, especially the fracturing of the East Mountain School into the Northern, Southern, and Sichuan schools. However, the National Teacher avoided associating with any of the various factions. Indeed, he is purported to have spent forty uninterrupted years practicing Zen on Baiya Mountain's (白崕) Dangzi Valley (黨子) in Nanyang before being summoned by Emperor Suzong in 761. However, he did hold a critical opinion of the Southern School's wholesale denial of sutra-study. He specifically criticized the teaching of Mazu Daoyi, a patriarch of the modern-day Rinzai school, that "Buddha is mind". He is featured in numerous koan collections, including the Blue Cliff Records, The Book of Equanimity, and the Gateless Gate.
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com