Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Nanyue Huairang
born
677
died
744
died place
Nanyue Hengshan
ACHV
The ancestor of two of the Five Houses of Chan
religion
Chan
POSTH name
Chan Master Dahui
teacher
Dajian Huineng
students
Mazu Daoyi
Contents
Life
Life
The ancestor of two of the Five Houses of Ch'an, Huairang is traditionally said to have studied with a Vinaya master and became ordained. Dissatisfied with his own progress, Huairang found Dajian Huineng in Shaozhou and became his disciple, which is recorded in various traditional biographies. Huairang is traditionally said to have given Dharma transmission to six individuals, the most prominent being Mazu Daoyi.
 
Based on a critical reading of the textual evidence, the scholar John McRae notes that it is unlikely that Huairang actually practiced with Huineng. In the oldest version of the Platform Sutra found among the Dunhuang manuscripts, which dates to about 850 CE, Nanyue is not listed as a student of Huineng at all. Although Huairang is mentioned in 952 CE in the Anthology of the Patriarchal Hall, he is not discussed in the context of Huineng. The same source records a putative conversation between him and Mazu, but there is no explicit suggestion that Mazu is his student. An even earlier source, the Transmissions of the Treasure Grove of 801, states that Huairang was enlightened under Lao'an, a teacher with connections to Shenxiu of the so-called Northern School.
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com