Bodhidharma
Baizhang Huaihai
Caoshan Benji
Dahui Zonggao
Daman Hongren
Danxia Tianran
Dayi Daoxin
Dazhao Puji
Dazhu Huihai
Dazu Huike
Deshan Xuanjian
Dongshan Liangjie
Dōgen
Eisai
Guifeng Zongmi
Guishan Lingyou
Guizong Zhichang
Heze Shenhui
Hongzhi Zhengjue
Huangbo Xiyun
Huanglong Huinan
Huineng
Jinshan tanying
Linji Yixuan
Longtan Chongxin
Luohan Guichen
Mazu Daoyi
Nanquan Puyuan
Nanta Guangyong
Nanyang Huizhong
Nanyue Huairang
Niutou Farong
Qingliang Wenyi
Qingyuan Xingsi
Sengcan
Shishuang Chuyuan
Shitou Xiqian
Tianhuang Daowu
Xiangyan Zhixian
Xitang Zhizang
Xuansha Shibei
Xuedou Chongxian
Xuefeng Yicun
Yangqi Fanghui
Yangshan Huiji
Yantou Quanhuo
Yaoshan Weiyan
Yongjia Xuanjue
Yongming Yanshou
Yunmen Wenyan
Yunyan Tansheng
Yuquan Shenxiu
Zhaozhou Congshen
Index
Qingliang Wenyi
born
885
died
958
ACHV
Founder of Fayan House
religion
Chan
POSTH name
Chan Master Dafayan
teacher
Luohan Guichen
students
Deshao, Huiju, Wensui
works
Ten Guidelines for Zen Schools, the Record of Chan Master Dafayan Wenyi
Contents
Life
Legacy
Life
Wenyi became a Buddhist monk by the age of 7. His first tutor was Quanwei Chanbo. He followed monk Xijue to the Ashoka temple of Mingzhou where Xijue and Wenyi preached. He then traveled to the southern city of Fuzhou in search of the solution of his doubts on the subject of Zen. In Fuzhou, Wenyi's knowledge gained him much popularity. However, he was not content with himself and thought that he had not detached himself from the secular world. His departure from Fuzhou eventually led him to Linchuan. The tradition of Zen Buddhism holds that it was during this particular trip, Wenyi acquired great insight(頓悟). Knowing that Wenyi is an accomplished Zen philosopher, the king of Nan Tang which ruled over the Linchuan region appointed a temple under his guidance. He would remain in the kingdom of Nan Tang for the rest of his life, promulgating the way of Zen. Wenyi died in the year 958. The King of Nan Tang ordered his royal subjects to wear white clothes for the mourning of Wenyi's death. A pagoda was built in Danyang in honor of Wenyi's spiritual accomplishments. His posthumous title "Zen master Dafayan"(大法眼禪師) was then granted.
Legacy
Wenyi is sometimes referred as Fayan Wenyi for his status as the founder of Fayan school of Zen. The Fayan school was listed as one of the five major schools of Zen Buddhism. Some of his pupils such as Tiantai Deshao, the patriarch of the Kingdom of Wuyue, Wensui, the Patriarch of Jiangnan, and Huiju, Patriarch of Korea made major contributions to the promotion of Zen Buddhism in different regions of China and Korea.
Contact us
Disclaimer
Comments
© Copyright Jumpypixels.com